• 25.05.2022 Leisureplan Lelystad omarmd

   

  Lelystad heeft stevige ambities om een aantrekkelijkere bestemming te worden, maar staat tegelijkertijd voor een grote ontwikkelopgave rondom Bataviastad en de Marker Wadden: het Bataviakwartier. In opdracht van de gemeente heeft Imagine Leisure een studie uitgevoerd om tot de beste leisure invulling te komen. Dit plan is enthousiast ontvangen. Naast het reeds 3 miljoen bezoekers trekkende Bataviastad en Batavialand, is gezocht naar de optimale invulling voor het Bataviakwartier, dat zich strekt van de Bataviahaven tot aan de Houtribdijk. Het doel is om een bredere doelgroep aan te spreken door een divers aanbod te creëren. Zo wordt een impuls gegeven aan het aantal bezoekers en de verblijfsduur per bezoeker.

  De studie had als doel scherp te krijgen welke type leisure waarde toevoegt aan het reeds aanwezige aanbod, passend bij de gestelde doelen én doelgroepen in de strategische visie van Lelystad. Op basis van deze studie (placemaking/destinatie-ontwikkel analyse) is een duidelijk profiel opgesteld, inclusief concrete concepten. Tevens is een actieplan voor de komende periode uitgewerkt. Het plan is omarmd en goedgekeurd door de gemeente en de binnenkort wordt gestart met de volgende stappen. Ook hier is Imagine Leisure uiteraard actief bij betrokken.
 • 21.06.2021 Floriade en de regio

  In 2022 vindt de Floriade Expo plaats in Almere, Flevoland. Imagine Leisure is door de provincie gevraagd om een plan te maken om bewoners, ondernemers en scholieren te betrekken bij dit grote evenement. Het belangrijkste doel is om meer economisch effect en enthousiasme te creëren bij de doelgroepen.

  Het plan richt zich onder andere op de zichtbaarheid van het event en het merk Flevoland voor bezoekers die in 2022 naar de regio komen. Daarnaast worden bezoekers op speelse manieren betrokken bij deze grootse gebeurtenis en worden activiteiten ontwikkeld om scholieren te betrekken middels het thema van de Floriade. Na goedkeuring van het plan wordt getart met de uitvoering.

 • 15.03.2021 Masterplan Veenpark ondersteuning

  Drenthe staat bekend om haar OER-karakter en historische basis. Voor wie het Nederland van vroeger wil ervaren, moet naar Drenthe! Een van de verhalen is die van de productie van veen, wat vooral in het Veenpark bij Emmen te ervaren is. Het Veenpark heeft de ambitie het park een forse impuls te geven qua verhaal, beleving, interactie en kwaliteitsniveau.

  Om deze ambitie te realiseren is een Masterplan Veenpark opgesteld, waarin is uitgewerkt wat het Veenpark 2.0 inhoud en wat de verschillende fases zijn in de ontwikkeling. Zo wordt het verhaal beschreven, de nieuwe functies, de verschillende activiteiten, de organisatie en de business case.

  Imagine Leisure is gevraagd om op de eerste versie van het plan feed-back te geven en vervolgens is meegewerkt aan het verbeteren van het plan. Met name op het gebied van customer flow, organisatie en business case is geholpen bij het ontwikkelen van het masterplan. Op 12 maart is bekend geworden dat de provincie Drenthe en de gemeente Emmen een eenmalig budget beschikbaar hebben gesteld voor de ontwikkeling van het park en aanvullend een jaarlijkse bijdrage tot en met 2024 voor de exploitatie.

 • 09.07.2020 Ontwikkeling concept voor stadhuis Gouda

  Het stadhuis van Gouda, een prachtig pand uit 1459 in het midden van de Markt, is sinds geruime tijd in gebruik door de TeKa Groep. De eigenaar heeft de wens om deze locatie een veel sterkere connectie met Gouda te geven en te zorgen dat er veel meer mensen van kunnen genieten dan nu. Om die reden is aan Imagine Leisure gevraagd een conceptboek te creëren.

  Imagine Leisure is gestart met een marktanalyse om inzicht te krijgen in de grootte van het verzorgingsgebied, wat de demografische gegevens zijn van de inwoners, hoe het toeristisch profiel er uit ziet en welk aanbod reeds aanwezig is in Gouda en omgeving. Met de marktanalyse als basis is vervolgens gewerkt aan het concept. Gezien de bijzondere en authentieke locatie, is het thema en bijbehorende verhaal cruciaal. Deze moeten kloppen bij de plek. In deze stap heeft Imagine Leisure aan de SMILE of Experience en studio Harm Hasenaar gevraagd om mee te werken aan dit project.

  De laatste stap is het opstellen van een globale businesscase van de investering en exploitatie. Op basis hiervan kan inzichtelijk worden gemaakt dat de initiële investering is die nodig is om het concept te realiseren en in hoeverre de exploitatie rendabel is. Na het opstellen van deze business case wordt het totaal in een concept boeken opgeleverd aan de TeKa Groep. Het conceptboek zal na de zomer gereed zijn.

 • 28.06.2020 Ontwikkeling Playdôme Roosendaal

  Een nieuw indoor entertainment center met interactief karten, lasergamen, fun-curlen, hyperbowlen, bijlgooien en horeca. Met als overkoepelend thema de Alpen. Dit kan allemaal volgend jaar op het huidige Leisurepark Roosendaal, genaamd de Playdôme Roosendaal. Verantwoordelijk is ondernemer Nicky Broos en zijn dochter. Broos was tot voor kort eigenaar van Snowworld Rucphen en Terneuzen. Imagine leisure helpt bij de realisatie. Het is een fors project: samen met een aantal investeerders wordt er zo’n zes miljoen euro in de verbouwing en uitbreiding van het complex. Het project is tevens ambitieus: in september is de planning om te starten met de bouw zodat volgens planning het nieuwe centrum begin 2021 open kan voor publiek.

  De ondernemer kiest voor nieuwe technieken en interactief spel. De interactieve vorm van karten is uniek in Europa en het hyperbowlen is nog maar in twee plekken in Nederland te spelen. Er komen vijf banen voor funcurlen en vijf banen waar met hakbijlen kan worden gegooid. Hierdoor wordt de propositie binnen Nederland heel sterk. Alle onderdelen van de FEC wordt gethematiseerd rondom het thema van de Alpen.