Toerisme wordt steeds belangrijker voor de ontwikkeling van een stad, regio of land. Het is een groeiende markt en een serieuze economische drijfveer, die niet alleen veel banen oplevert, maar ook culturele voorzieningen stimuleert, zoals musea en theaters. Imagine Leisure helpt gemeentes en provincies in het versterken van de bestaande vrijetijdsvoorzieningen of het toevoegen van nieuw aanbod.

Vrijetijd is een belangrijker deel van het leven van mensen geworden. Het wordt tegenwoordig beschouwd als een basis element in het dagelijks leven en moet daarom zo optimaal mogelijk besteed worden. Om die reden wordt er steeds meer geld aan uitgegeven.

In de ontwikkeling van toerisme en dagbezoek is deze groei terug te zien: bezoekersaantallen groeiden het afgelopen decennium fors en op een aantal plekken is inmiddels sprake van het bereiken van de maximale capaciteit. Voor steden of regio's of land is het om deze reden van groot belang om strategische beslissingen te nemen over hoe vrijetijdsactiviteiten worden ontwikkeld en waarom. Imagine Leisure heeft een Destinatie Ontwikkel Plan gecreëerd waarin per regio wordt bepaald wat het beste vrijetijdsaanbod zou zijn, in aanvulling op het bestaande.

Imagine Leisure verzorgt een passende strategie die gebaseerd is op het eigen karakter van de plek en speelt in op het ontwikkelen van bezoekers op andere plekken en momenten. Met deze strategie kan de gemeente of provincie meer toeristen trekken, spreiden of langer laten verblijven. Wij gaan vervolgens aan de slag met actieve acquisitie van nieuw aanbod of het versterken van de bestaande vrijetijdsvoorzieningen.

Wat wij doen

Dream Research

Analyse van de huidige markt en kansen, het opstellen van een strategie en het ontwikkelen van passende concepten.

De ontwikkelfase kan onder ander inhouden: actieve acquisitie van vrijetijdsvoorzieningen of het ondersteunen van bestaande attracties/instellingen met hun exploitatie.

Strategy Develop

Do Realisation

In deze fase verzorgen we alle stappen die nodig zijn voor realisatie, bijv. locaties selecteren, nieuwe exploitanten rondleiden of het begeleiden van groei van bestaande voorzieningen.